Testament ważny w świetle prawa

Testament ważny w świetle prawa

Biznes i Firmy Comments Off

Polskie prawo, głównie za sprawą przepisów kodeksu cywilnego, szczegółowo reguluje sposób i sytuacje w jakich zawarty musi być testament, żeby posiadał on moc prawną. Wszelkie odstępstwa od tych reguł mogą spowodować, że testament nie zostanie uznany. Warto więc przed przystąpieniem do spisywania testamentu, zapoznać się dokładnie z tymi wytycznymi – są one dostępne w kodeksie cywilnym. Można też skonsultować się w tej sprawie z prawnikiem, który wyjaśni wszystko dokładnie i w razie czego pomoże spisać testament.
Kiedy testament jest nieważny?
Przede wszystkim testament musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie, wyjątkowo też małoletnie, będące w związku małżeńskim) oraz pełną poczytalność. Jeśli testament sporządzi osoba ubezwłasnowolniona, nie będzie on ważny. Kolejną istotną rzeczą jest to, że testament musi być sporządzony bezpośrednio przez spadkodawcę, nie może go więc sporządzić żaden przedstawiciel. Kolejnym wykluczeniem jest napisanie testamentu w stanie, który wyklucza pełną świadomość tego, co się pisze, a więc zarówno w stanie upojenia alkoholowego lub innych środków odurzających, pod hipnozą, jak i przez osobę chorą umysłowo. Innym czynnikiem są oczywiście wszelkiego rodzaju groźby – napisany pod ich wpływem testament nie może być uznany za ważny.
Bardzo często zdarza się też tak, że testament zostaje sporządzony błędnie – do najczęstszych uchybień prawnych należy zła forma zapisu – testament powinien być sporządzony w całości odręcznie, nie wystarczy go tylko podpisać. Kolejnym, często spotykanym błędem jest sporządzanie testamentu z inną osobą (np. w przypadku małżonków) – prawo nie zezwala na coś takiego, traktując testament jako dokument osobisty. Bardzo ważnym czynnikiem w przypadku testamentu zwykłego allograficznego oraz testamentu szczególnego ustnego podróżnego i wojskowego są świadkowie, którzy muszą spełniać określone warunki – świadka dyskwalifikuje niepełna zdolność prawna, ograniczenie zmysłów (jeżeli świadek jest głuchy, niewidomy lub niemy), nieumiejętność czytania i pisania, nieznajomość języka, w którym sporządzony jest testament oraz wyrok skazujący świadka za fałszywe zeznania. Pewnym wykluczeniem jest też sytuacja, w której świadkiem jest osoba uznana w testamencie.

Polecamy : Ochrona środowiska kancelaria prawna

Author

Back to Top