Obróbka CNC – nowoczesna i szybka metoda skrawania

Obróbka CNC – nowoczesna i szybka metoda skrawania

Biznes i Firmy Comments Off

Każdy z nas zetknął się kiedyś z pojęciem obróbki materiału. Jak powszechnie wiadomo obrabiać to inaczej nadawać określony kształt, rozmiar czy poprawiać powierzchnię danego materiału poprzez np. cięcie, gięcie, kłucie, szlifowanie czy skrawanie. Początkowo osoby specjalizujące się w obróbce materiałów mogły robić to wyłącznie ręcznie za pomocą odpowiednich narzędzi. Jednak idąc z duchem czasu w tej dziedzinie z pomocą przyszły specjalistyczne maszyny, które sprawiły, że praca związana z obróbką stała się mniej czasochłonna i bardziej precyzyjna. Kryła się też za tym nagła silna potrzeba wytwarzania bardziej skomplikowanych kształtów. Pojawienie się nowoczesnych maszyn do obróbki materiałów zaowocowało narodzeniem się nowych metod obrabiania metali, drewna czy tworzyw sztucznych. Obok standardowej szerzej znanej mechanicznej obróbki metodą skrawania za pomocą uniwersalnych obrabiarek pojawiła się bardziej zaawansowana metoda zwana OBRÓBKĄ CNC. Innowacyjność tej metody polega na tym, że cała obróbka w tym przypadku odbywa się poprzez komputerowe sterowanie danych urządzeń służących do obrabiania, jak np. frezarki (do obróbki przedmiotów płaskich) czy tokarki (do obróbki przedmiotów obrotowych). Dla uściślenia skrót CNC to z ang. Computerized Numerical Control, co oznacza komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych. Zastosowane programy i sterowniki CNC skutecznie nadzorują pracę maszyn, gdzie za pośrednictwem interfejsu użytkownika, a więc przestrzeni, która pozwala na interakcje człowieka z maszyną komunikują się z operatorem (użytkownikiem).

Obróbka CNC to metoda, która pozwala na szybkie, bardzo dokładne i wysoce powtarzalne wykonywanie złożonych kształtów. Wyróżniamy tu różne metody sterowania obrabiarek CNC, takie jak: sterowanie punktowe, odcinkowe, kształtowe, kształtowe 2D, 2½D, 3D. Sterowanie CNC to bezsprzecznie „mózg” każdej nowoczesnej obrabiarki. Zatem obróbka za pomocą obrabiarek CNC zwanych także centrami obróbczymi CNC opiera się na całkowitym zautomatyzowaniu wszelkich procesów składających się na obróbkę twardych materiałów, głównie metali. Obrabianie czy inaczej skrawanie metodą CNC to głównie czynności takie jak frezowanie czy toczenie. Ciekawostką jest, że już w latach 50 w USA powstały pierwsze maszyny sterowane numerycznie (NC). Pomysłodawcą tej innowacji były Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF), a nijaki John T. Parsons wraz ze swym pracownikiem Frankiem Stulnem stworzyli i zastosowali pierwszą obrabiarkę numeryczną, która została oficjalnie zaprezentowana w 1952 r. Natomiast za pierwszy rozkwit technologii CNC można uznać lata, 80 kiedy to pojawiła się możliwość zastosowania mikrokomputerów, dzięki czemu można było powoli tworzyć w pełni zautomatyzowaną maszynę skrawającą w systemie CNC. Z czasem pojawiały się coraz to nowsze układy sterujące obrabiarkami, a co za tym idzie programowanie ich może się obecnie bardzo różnić. Co ważne wybór danego programowania wpływa na elastyczność pracy obrabiarki. Obróbka CNC to jedna z gałęzi przemysłu metalurgicznego, która ostatnimi laty niewątpliwie przeżyła bardzo duży rozkwit i wprowadziła dużą rewolucję w przemyśle wytwórczym. Metoda ta posiadając nieograniczone możliwości zastosowania pozwala osiągnąć imponującą precyzję wytwarzania w pełni zgodną z danym projektem. Obrabianie metodą CNC wciąż idzie do przodu – podlega weryfikacji i synchronizuje się z pojawiającymi się nowymi technikami i technologiami tym samym osiągając coraz większą wydajność pracy, precyzje i niezawodność by spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Sprawdź: http://www.elbig.com.pl/pages/rozdzielnice-elektryczne.php

Author

Back to Top