Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe informacje

Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe informacje

Biznes i Firmy Comments Off

Interesując się różnego rodzaju kwestiami związanymi z logistyką na pewno nie raz zetknął się z takim pojęciem jak zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM). Jednak co to tak na prawdę jest? Zarządzanie łańcuchem dostaw zajmuje się przepływem produktów, usług oraz towarów. W przypadku spraw wewnętrznych SCM dotyczy takiej tematyki jak zaopatrzenie, produkcja czy też dystrybucja.

Jakie są korzyści z zastosowania SCM?
– ułatwia planowanie globalnego popytu na konkretne produkty
– pozwala na optymalizację źródeł dostaw
– umożliwia określenie zdolności produkcyjnych oraz planowanie potrzeb materiałowych
– tworzenie planów, które dotyczą zaopatrzenia, magazynowania, transportu wytwarzanych dóbr
– zapewnienie przejrzystości współzależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw

VMI
Jest to jeden z elementów zarządzania logistyką, który inaczej nazywany jest SMI. Jest to proces zarządzania łańcuchem dostaw w wyniku zarządzania zapasami odbiorcy poprzez producenta. Dzięki temu producent powinien gwarantować pełną dostępność produktów. W przypadku tego podejścia to producent sam generuje zamówienia dla odbiorcy zgodnie z jego potrzebami. Opiera się to na informacjach otrzymanych od odbiorcy. Tego rodzaju podejście najczęściej stosowane jest w przypadku gdy produktem jest towar, którego popyt dość łatwo określić bądź też towar, który w przypadku standardowych zamówień jest bardzo kosztowny. Dzięki temu podejściu odbiorca zostaje odciążony jeśli chodzi o ryzyko wahań sezonowych oraz nie zamraża swojego kapitału. Najczęściej podjęcie współpracy w oparciu o ten model jest narzucane przez jedną ze stron współpracy.

Korzyści z korzystania z VMI
– umożliwia poprawienie szybkości i jakości obsługi, podwyższenie standardów obsługi klienta finalnego, zmniejszenie kapitału, który musi pracować czy też ograniczenie liczby zwrotów
– redukcja braków w zapasach, spadek kosztów planowania, poprawa jakości obsługi klienta czy też uproszczenie procesów administracyjnych
– wyższa retencja klientów, niższe zapasy wymagane w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw

W związku z tymi wszystkimi zaletami zarządzanie łańcuchem dostaw jest naprawdę doskonałym pomysłem dla większości firm. Ma niewątpliwie bardzo wiele zalet.

Zapoznaj się również z:

Wynajem magazynów warszawa – na co zwracać uwagę?

Author

Pim

Back to Top