Szkolenia BHP podstawowym szkoleniem

Szkolenia BHP podstawowym szkoleniem

Biznes i Firmy Comments Off

Każdy kto pracował jako zatrudniony pracownik pamięta zapewne jedną rzecz, jaka łączy wszystkie miejsca pracy. Rzeczą tą są szkolenia BHP, jakie musimy odbywać. Szkolenia BHP są kilku rodzajów. Każdy nowy pracownik musi odbyć szkolenie ogólne często nazywane również szkoleniem wstępnym.

W trakcie tego szkolenia nowo przyjęty pracownik (tutaj można posłużyć się przykładem pracownika, który został przyjęty do zakładu przemysłowego o zróżnicowanym profilu) poznaje ogólne zasady BHP, które dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie, jak również zaznajamia się ze wspólnymi dla całego zakładu zagrożeniami. Kolejnym szkoleniem jakie pracownik musi odbyć jest szkolenie stanowiskowe. Szkolenie stanowiskowe dotyczy już konkretnego stanowiska i działu w jakim pracownik pracuje. Tam dowiaduje się właśnie o rodzaju pracy jaką będzie wykonywać, związanymi z nią zagrożeniami oraz z zagrożeniami występującymi w jego najbliższym otoczeniu. Kolejnym obowiązkowym rodzajem szkolenia BHP jest szkolenie okresowe. Szkolenie to ma na celu utrwalenie wiadomości, które pracownik zdobył na szkoleniu wstępnym.

Oprócz szkoleń obowiązkowych jakie pracownicy przechodzą, pracodawca może, a czasem nawet i powinien zorganizować szkolenia dodatkowe, które szerzej omawiają wile zagadnień z dziedziny Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenia takie mogą na przykład dotyczyć ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, zachowania się w sytuacji zagrożenia chemicznego, radiacyjnego lub innych pokrewnych zagrożeń.

Author

Back to Top