Recykling metali szlachetnych

Recykling metali szlachetnych

Biznes i Firmy Comments Off

Metale szlachetne do przede wszystkim platynowce, złoto i srebro. Pozyskuje się je z rud metali szlachetnych i produktów ubocznych, które powstają przy przetwarzaniu metali nieżelaznych.

Zapotrzebowanie na metale szlachetne w przemyśle cały czas rośnie. Przyczyną jest rozwój przemysłu motoryzacyjnego bazującego na wykorzystaniu platynowców (platyny, rodu i palladu). recykling metali szlachetnych niesie wiele korzyści – ekologicznych (redukcja zanieczyszczeń, ochrona zasobów naturalnych, odciążenie składowisk) i ekonomicznych.

Do recyklingu wykorzystuje się platynę, pallad, rod i iryd. Metale te stosowane są do produkcji katalizatorów. Znajdują się m.in. w szlamach anodowych, które powstają przy produkcji miedzi. Są wówczas oddzielane od złota i srebra przy wykorzystaniu procesów hydrometalurgicznych. Złoto pozyskuje się przede wszystkim ze złomu przemysłu jubilerskiego, dentystycznego. W recyklingu wykorzystuje się także złoto zanieczyszczone z urobków górniczych. Złoto ze srebrem odzyskuje się też ze szlamów anodowych.

Srebro odzyskiwane jest głównie ze szlamu anodowego, z materiałów fotograficznych i złomu jubilerskiego. Odzysk z materiałów fotograficznych odbywa się przez ich spalanie w piecu obrotowym. Powstaje w ten sposób popiół o dużej zawartości srebra. Stosuje się także ługowanie metodą elektrolityczną.

Wstępna obróbka złota zachodzi podczas Procesu Millera. Materiały wsadowe są topione w tyglu lub piecu indukcyjnym przy wdmuchiwaniu chloru w postaci gazowej. W tym procesie produkuje się złoto o czystości 98% lub 99,5%. Złoto można także odzyskać przez rozpuszczenie wsadu w kwasie wolnym lub wodzie królewskiej.

Odzyskiwanie platynowców zachodzi w czterech etapach. Materiał poddaje się wstępnej obróbce, a następnie poddaje się go szczegółowej analizie. Potem w procesie strącania lub destylacji czterotlenków platynowce ulegają rozpuszczeniu i oczyszczeniu. Odzysk platyny, palladu, rodu i irydu osiągany jest także przez redukcję, ekstrakcję oraz procesy elektrolityczne. Rafinacja odbywa się przy udziale technik hydrometalurgicznych.

Więcej na – zlomweglika.pl/skup-metali-szlachetnych

Author

Back to Top